TRISTA FAKTA OM FLORIDABOLLAR

Följande fakta om begagnade golfbollar/Floridabollar har konstaterats flera gånger i vetenskapliga studier och bolltester i välkända golfmagasin (t.ex. Golf Digest):

1. LÅNG TID I VATTEN – FÖRSÄMRAD SLAGLÄNGD.

Redan efter tolv timmar kan vatten tränga genom golfbollens yttersta lager. Det här beror framför allt på att lagren på moderna multilayer-golfbollar (t.ex. uretan, UPC, osv.) oftast är ytterst vattenvänliga, d.v.s. de drar åt sig fukt, för att bollarna inte ska påverkas negativt av dålig väderlek. Men om golfbollarna ligger en längre tid i vatten uppstår bestående skador på bollarna, något som visserligen inte syns från utsidan men som märks i slaglängden. Golfbollens kärna tar skada, vilken ska vara bollens energicentrum. Det finns studier som visar att bollar redan efter en vecka i vatten tappar 5 till 10 meter i längd (med drivern) och efter 3 månader kan bollarna tappa så mycket som 20 till 30 meter.

2. EN OMGJORD BOLL I NY SKEPNAD (REFURBISHED) HAR INTE MYCKET GEMENSAMT MED URSPRUNGSBOLLEN.

Många leverantörer av begagnade bollar förnyar bollar som legat i vatten genom att behandla bollarna med sandstrålare. I processen brukar man helt och hållet ta bort det sista genomskinliga förseglingslagret på bollen. Ofta leder det till att man gör ändringar i golfbollens känsliga dimplestruktur.

När ytbehandlingen är klar lägger man på det sista lagret med tillverkarens logga igen. Det finns naturligtvis inte något samband mellan det lack man nu använder och de förseglingar som utvecklats i en omsorgsfull process för ursprungsbollen. Att man på det här sättet gör ändringar i ytstrukturen samt ändrar bollens vikt är något som medför mycket negativa konsekvenser för aerodynamik och flygstabilitet.

IMPORTANT

Back to top
We accept
Shipped with